شرکت کشت و صنعت اقلید

شرکت سهامی خاص تولیدی و صنعتی قند اقلید، در سال 1345 در زمینی به وسعت 30 هکتار در نزدیکی شهر اقلید تاسیس شد و با ظرفیت 60 هزار تن چغندر آغاز کرده است.