معرفی مجموعه قنداقلید

۵۷ year and ۴ month and ۷ day

از اولین روز کاری ما می‌گذرد!

تولید سالانه شکر در جهان بطور متوسط 170 میلیون تن می باشد، که حدود  20 درصد آن، از چغندر قند استحصال می شود و کشور عزیزمان ایران، رتبه دوازدهم در تولید چغندر قند جهان را دارا می باشد. مجموعه قند اقلید با دارا بودن ظرفیت دریافت 4000 تن چغندر در شبانه روز بخش عظیمی از تولید شکر کشور را به عهده دارد.

معرفی مدیران

مدیرعامل

مدیرعامل

آقای اردوان ضیا بخش دیلمی
متولد سال: 1321
سوابق کاری: 18سال کار در قند اقلید مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت

چارت سازمانی قند اقلید